Bib groeit met 900 m²

Bib groeit met 900 m²

Er wordt al langer over gepraat, maar er komt nu toch schot in de uitbreidingsplannen voor de bibliotheek. Er komt 900 m² bij, op dit moment beslaat het gebouw 2.115 m² waarvan 1.568 m² bibruimte. De studiekosten voor archictectuur, stabiliteit en technieken bedragen zo'n 150.000 euro. Door de uitbreiding zal het pleintje (foto) tussen de bib, het OCMW en de scheidingsmuur van de school verdwijnen. Maar buiten wat hangjongeren zal daar wellicht niemand om treuren.4055