Bewoners van Mommeplas helpen De Koepel een handje

Bewoners van Mommeplas helpen De Koepel een handje

Inwoners van de wijk Mommeplas geven vzw De Koepel een steuntje. De Koepel beheert het gebouw waar Sint-Vincentius en de Mammies zijn ondergebracht. Beide organisaties zetten zich in voor de sociaal zwakkeren in Heusden-Zolder, en dat is nu meer dan ooit nodig. De 2 toezichthouders, Burak en Meltem, huren een appartement in het gebouw. Zij onderhouden de buitenzone, voeren regelmatig controles uit om vandalisme tegen te gaan en doen kleine herstellingen. Zij hebben de hulp ingeroepen én gekregen van jonge mannen uit de wijk Mommeplas. De toplaag van het terrein moest immers verbeterd worden zodat de aan- en afvoer van voeding en kleding beter kan verlopen. Maar er staan nog meer werken gepland zoals fietsenstallingen, groenaanplanting en buitenverlichting. (foto's Paul Coolen)66686