Belastingvermindering van oppositie verworpen

Belastingvermindering van oppositie verworpen

Bruno Buyse legde een reeks vergelijkende cijfers voor over de evolutie van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven waaruit volgens hem duidelijk blijkt dat in 2014 de slechte toestand fel overroepen werd. De situatie is dus lang niet zo slecht als toen werd voorgespiegeld volgens Buyse, omdat de diensten verdoken potjes hebben weggewerkt. Hij stelde daarom voor om de belasting op drijfkracht voor bedrijven (300.000 euro) en de huisvuilbelasting voor gezinnen (500.000 euro) af te schaffen. Peter Tielens vond dat hij al vroeg aan zijn verkiezingscampagne bezig was, en dat we nu beter voorzichtig zijn in plaats van cadeautjes uit te delen. Bovendien waren de cijfers van Buyse volgens Tielens, zeker op personeelsvlak, niet correct. Ook Sonja Claes vond dat de schepen cijfers gebruikt die niet correct zijn en dat ze de voorbije jaren ook al gewaarschuwd hadden voor een andere evolutie. Kristof Was (CD&V-Plus) vond dat nu de inkomsten uit de BOT (Bijdrage voor de Opvang en Transport van water) 100.000 euro hoger geraamd worden, dit het moment is om het tarief te verlagen. Maar ook daarmee ving hij bot bij de meerderheid. Lode Schops (GOED) noemde het de eerste keer in zijn carrière dat een begroting goed is en dat de 'meerderheid toch tegen haar voeten krijgt'. Hij maakte de vergelijking met een huisgezin dat zijn eindejaarspremie of vakantiegeld meteen helemaal uitgeeft en dan nadien in geldproblemen geraakt. Ann Leyssens (NV-A) las namens fractieleider Robin Stroobants (vast in het verkeer) een tekst voor. Daarin stelde ze dat de meerderheid de inkomsten zwaar overschat en de uitgaven flink onderschat. Overigens werd het voorstel rond drijfkrachtbelasting en de huisvuiltaks niet goedgekeurd, ondanks dat het laatste één stem kreeg uit de meerderheid, van SP.A-er Mohammed Ahmidouche. Ook het BOT-voorstel van CD&V haalde het niet. Het budget en het aangepast meerjarenplan werden goedgekeurd door de meerderheid, N-VA stemde tegen, CD&V, Vlaams Belang en Bruno Buyse onthielden zich.
29446