Bejaarden doen vaak een beroep op OCMW

Vorig jaar bood het OCMW bij 157 gezinnen of bejaarden gezinszorg, meestal ging het om 80-plussers die vaak zwaar zorgbehoevend waren. Bij 202 gezinnen of bejaarden kwam de poetshulp langs, daar ging het om ruim één derde zwaar zorghoevenden. Er werden 284 dossiers behandeld voor de toekenning of herzienng van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. In het afgelopen jaar kwamen 34 bejaarden naar het dagverzorgingscentrum, die kwamen gemiddeld 75 dagen. Vorig jaar openden de nieuwe serviceflats Carpe Diem en waar eind 2012 85 % bezet was, is er nu al een wachtlijst. 64 bejaarden deden een beroep op de klussendienst Duizendpoot (van het PWA).14192