Behoeftenondezoek Heusden-Dorp is klaar

De afgelopen maanden heeft Stebo op vraag van de handelaars het zogenaamde 'behoeftenonderzoek Heusden-Dorp' uitgevoerd. Daarin werd de inwoners gevraagd naar hun mening over de aanwezigheid van handel, diensten, verenigingsleven, verkeersinfrastructuur, enz. Ze konden ook problemen en knelpunten aankaarten. Alles is nu verzameld en de resultaten worden op dinsdag 2 december om 20 uur in 't Kuipershof aan het publiek voorgesteld.1534