Begeleidingscommissie voor mobiliteitsvraagstukken

Begeleidingscommissie voor mobiliteitsvraagstukken

De gemeenteraad krijgt op donderdag 28 maart voorlopig 13 punten in openbare zitting te verwerken en nadien liggen er nog 4 punten voor de OCMW-raad voor. De gemeenteraadsleden moeten een samenwerkingsakkoord voor bijzondere bijstand tussen de politie Heusden-Zolder en de zones rond Hasselt, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren goedkeuren. Daarnaast moet ook de definitieve inlijving van ruim 3 are van Infrabel in de Geenrijt goedgekeurd worden en dat voor de uitbouw van een transferium door de gemeente. In de Mijnwerkerslaan wil de bvba Lacabana voor het bedrijf LED Tecno een stuk grond van 23,29 are kopen voor ruim 84.000 euro. Er wordt ook een gemeentelijke begeleidingscommissie opgericht die zich zal buigen over allerlei mobiliteitsvraagstukken.45123