Asbest moet eerst weg uit Dosschegebouw

Zoals aangekondigd begint volgende maandag, 1 maart, een aannemer met de arbraak van het Dosschegebouw langs het Albertkanaal. Er zullen nog niet meteen spectaculaire werken te zien zijn, want eerst moet uiteraard de werf voorbereid worden. Daarna zullen arbeiders in witte overalls verschijnen om asbest uit het gebouw te verwijderen, een typische kwaal van bedrijfs- en andere gebouwen van enkele decennia oud. Het gebouw kan omwille van de scheepvaart niet met dynamiet gesloopt worden. Daarvoor zal een kraan van zo'n 90 meter hoog met een slopershamer ingezet worden (een grote bol aan een stalen kabel). Ook de kelders en funderingen moeten uitgehaald worden. De werken zullen tegen de lente van 2011 afgerond zijn. Ondertussen wordt ook het 'bosje' van zo'n 5 ha geruimd. Eenmaal alles achter de rug zal nv De Scheepvaart over een industrieterrein van 9 ha beschikking waarvan ruim 350 meter aan het kanaal grenst. Dat is één van de grootste watergebonden industriegronden die momenteel nog vrij zijn. De grond zal dan ook alleen worden ter beschikking gesteld aan een bedrijf dat intensief van de binnenvaart gebruik maakt voor de aan- en afvoer van goederen en/of grondstoffen.4402