Annette Palmers is nieuwe voorzitter SVK

Annette Palmers is nieuwe voorzitter SVK

Annette Palmers (Cd&V) is de nieuwe voorzitter van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Heusden-Zolder, dat valt onder het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg vzw. SVK verhuurt op dit ogenblik 43 woningen in Heusden-Zolder. Het SVK gaat op de huizenmarkt op zoek naar betaalbare woningen voor de laagste inkomenscategorieën en kansarmen. Het SVK werkt via een systeem van onderverhuring. Het SVK huurt van de eigenaar en verhuurt verder aan de bewoner volgens een objectief toewijzingssysteem. Het SVK draagt het verhuurdersrisico, maar werken zijn in principe ten laste van de eigenaar. Die kan dan wel een beroep doen op een aantal steunmaatregelen van de overheid. De service van het SVK is gratis. Op de foto de nieuwe voorzitter samen met coördinator Dirk Vanvelk.9300