Als we er maar van af zijn

Als we er maar van af zijn

Terwijl politici bakkeleien over extra huisvuilophalingen of het naar het recyclagepark brengen van de huisvuilzakken, trekt een aantal inwoners zich niets aan van de voorgeschreven tijdstippen van buitenzetten, het feit dat de zakken moeten dicht gemaakt worden of dat het huisvuil alleen maar in reglementaire zakken mag, zoals hier in de Kleuterweg. (foto Eric Lefèbvre) 31430