Al 44 straatfeesten goedgekeurd

Al 44 straatfeesten goedgekeurd

De periode van de straatfeesten is weer aangebroken. Zoals bekend kunnen buurten daarvoor een toelage krijgen van de gemeente: een basissubsidie van 125 euro en een bijkomend bedrag als er een tent of zaal wordt gehuurd. Dat laatste is één derde van de huurprijs met een maximum van 125 euro. Alles moet wel tijdig aangevraagd worden via de website van de gemeente. Tot nu toe zijn al 44 aanvragen binnen, voor een bedrag van € 5 938,84. Vorig jaar is € 7 348,84 verdeeld over 59 initiatieven.40429