Afvalproblematiek leeft bij de bevolking

Afvalproblematiek leeft bij de bevolking

Zowat 25 geïnteresseerden hebben gisteravond de thema-avond rond recyclagepark, zwerfvuil en sluikstorten bijgewoond, die de vzw Toetertochtoe in Ons Huis organiseerde. Uit een toelichting bij de online-bevraging blijkt dat de problematiek wel degelijk leeft bij de bevolking. Daarna gaven milieuambtenaar Raf Vandenborne van de gemeente en directeur Kris Somers van Limburg.net een toelichting van de regels en werking vanuit hun domein. Het publiek stelde heel wat vragen maar gaf evenzeer verschillende suggesties, die beide sprekers meenamen om nader te bekijken. Op de website van Toetertochtoe komen binnenkort de details van de avond staan.29379