9 vormelingen in Heusden-Centrum

9 vormelingen in Heusden-Centrum

In de kerk van Heusden kregen vandaag 9 kinderen uit Heusden-Centrum het vormsel van pastoor Guido Dewaegeneere, geasissteerd door diaken Ward Ceyssens: Fien, Tjorven, Anaïs, Ibe, Sander, Lowie, Mathias, Daan en Elien. Samen hebben ze gedurende een jaar onder leiding van Tessa, Nadine en Ward de voorbereiding doorlopen. (foto Tonny Leten)


70823