7 paden rond Sint-Janskapel blijven behouden

7 paden rond Sint-Janskapel blijven behouden

Zoals we al eerder schreven wordt nu zaterdag van 9 tot 12 het Sint-Jansbos heraangeplant met een kleine 2.000 streekeigen bomen en planten. De boomplantactie wordt begeleid door Limburgs Landschap en gebeurt onder leiding van buurtbewoner en conservator Patrick Bartels. Het gaat om zomereik, wilde lijsterbes, hazelaar, sporkehout, gelderse roos en vlier. Er worden nog altijd vrijwilligers gezocht om mee te helpen, dat mogen ook kinderen zijn, iedereen brengt best zijn spade mee en wordt tegen 9 uur aan het bos verwacht. Bij de beplanting worden ook de zeven paden (zie stafkaart) bewaard die in de buurt van de kapel lopen, die zouden een 7-armige stralenkrans vormen en mogelijk verwijzen naar de 7 sacramenten, de 7 smarten de 7 deugden. Rond meer historische kapellen en religieus geïnspireerde plekken zoals ook de kluis van Bolderberg kom je dat getal 7 tegen.12726