50 km per uur in heel Bolderberg

50 km per uur in heel Bolderberg

De dorpskern van Bolderberg wordt één grote zone 50. Tot voor kort waren er in Bolderberg verschillende snelheidsbeperkingen en dat zorgde voor onduidelijkheid.  Bovendien zijn er de dichte bebouwing, het aanliggende fietspad en de problemen bij het oversteken van de Zandstraat voor fietsers vanuit de Irislaan en De Slogen. Daarom is de bestaande zone 50 uitgebreid met de Zandstraat tussen de Sint-Jobstraat en Begonialaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer sloot zich daarbij aan en heeft de snelheid in de Sint-Jobstraat tussen de Zandstraat en de Heidestraat/Kabienstraat verlaagd naar 50 km/u. Het oversteken aan het Broederspad of het bezoeken van de aanwezige handelaars wordt zo een stuk veiliger.


50319