5,47 % minder huisvuil door Optimo-systeem

5,47 % minder huisvuil door Optimo-systeem

Het Optimo-systeem van Limburg.net werkt nu één jaar. Vorige week meldden we al dat de afvalintercommunale een nieuwe tevredenheidsenquête houdt, maar ondertussen heeft ze zelf ook een balans opgemaakt van '1 jaar gekleurde zakken'. Uit metingen blijkt dat in de 33 gemeenten die op dit moment aan het systeem deelnemen, de hoeveelheid huisvuil (dat verbrand wordt) met gemiddeld 4,95 % daalde, dat is 4,5 kg per inwoner. In de gemeenten die werken met full Optimo - dus 5 afvalsoorten zoals in Heusden-Zolder - is de daling zelfs 5,47 %. In de gele zakken wordt gemiddeld 5,21 kg keukenafval per inwoner opgehaald. Een cijfer dat volgens voorzitter Luc Wouters nog beter kan door thuis kippen te houden of te composteren. Het opgehaalde keukenafval, wordt in Beringen verwerkt tot biogas. Doordat alle zakken door één vrachtwagen in één ronde worden meegenomen, zijn er nog meer gunstige effecten: in full Optimo gebieden wordt 22 % minder brandstof verbruikt, dat betekent ook minder CO2, minder fijnstof en minder hinder in het verkeer.76627