300 bezwaarschriften tegen omleidingsweg

Tot nu toe hebben al zowat 300 buurtbewoners een bezwaarschrift ondertekend tegen het aangepaste RUP dat de vorige Vlaamse regering liet opmaken voor de Noord-Zuidverbinding. Het gaat dan om de omleidingsweg. De bezwaren komen vooral uit de wijken Lillo, Lindeman en De Standaard, waar eerder ook al infovergaderingen plaatshadden. De bezwaren slaan op het knip- en plakwerk in het RUP, procedures die niet gevolgd zijn maar ook over de gezondheid van buurtbewoners. Ze vrezen voor geluidsoverlast - er zijn geen schermen voorzien - maar vooral voor fijnstof, terwijl de overheid uitgaat van achterhaalde normen over fijnstof. Voor de buurtbewoners blijft het doortochttracé met gedeeltelijke ondertunneling van de Grote Baan de enige haalbare oplossing. Nog tot 14 augustus kunnen bezwaren of opmerkingen ingediend worden.16674