2200 hulpvragers bij OCMW

2200 hulpvragers bij OCMW

Het OCMW kregen vorig jaar 2.200 verschillende hulpvragers over de vloer. 301 van hen hadden recht op financiële hulp. 1899 zaten met allerlei vragen op het vlak van administratie, informatie of ze hadden nood aan begeleiding. 133 'trajecten' werden gestart om mensen zonder werk te activeren, 27 van hen zijn tewerkgesteld via het zogenaamde artikel 60§7. 135 mensen kampten met budgettaire problemen en hadden daardoor nood aan beheer of begeleiding. 162 inwoners of gezinnen moesten hulp krijgen omdat ze hun stroom of aardgas bij Infrax niet betaald kregen (en werden bijvoorbeeld geholpen met een budgetmeter), 155 hadden betalingsproblemen bij De Watergroep. Het OCMW moest zich buigen over 95 dossiers van asielzoekers (234 betrokken personen), hetzij voor financiële hulp, hetzij in het lokaal opvanginitiatief. Er was ook een specifieke werking rond Roma. De cijfers komen uit het jaarverslag.16553