175 jaar Eversel feestelijk ingezet

175 jaar Eversel feestelijk ingezet

Vanavond zijn de feestelijkheden voor 175 jaar Eversel officieel van start gegaan. Eerst was er een plechtige mis in de kerk voorgegaan door een vicaris van het bisdom, samen met vorige pastoors Elsen en Thonissen, de huidige pastoor Kusters en diaken Geybels van Berkenbos. De homilie verwees naar de kracht in de mensen van Eversel om er een mooie gemeenschap van te maken. Daarna volgde in Sint-Baaf een academische zitting met receptie. Daar schetste Willy Vanaelst onder meer de evolutie van Eversel van klein boerendorpje naar een fijne leefgemeenschap met als bindmiddelen de kerk, de school en Sint-Baaf. De kerkfabriek schonk een cadeau voor de kerk: een fotokader met de 11 pastoors van Eversel. Ook schepen Tielens sprak zijn bewondering uit voor de daadkracht van Eversel. Als slot zong iedereen onder leiding van het zangkoor het Eversellied. (meer foto's van Gust Ischen) 16225