13 fietsen niet in orde

De politie heeft opnieuw fietsen gecontroleerd in de schoolomgeving van de collegcampus in Berkenbos. 165 rijwielen werden gecontroleerd op technische gebreken. 13 processen-verbaal van waarschuwing zijn opgesteld wegens: geen bel (7), onvoldoende remmen (7) en ontbrekende reflectoren (6).6960