Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

Circuit heeft zijn nieuwe omgevingsvergunning

Donderdag 13 september 2018

Circuit Zolder krijgt een nieuwe omgevingsvergunning. Dat heeft de bestendige deputatie vandaag beslist. Eerder hadden ook al het schepencollege en de provinciale omgevingsvergunningscommissie een gunstig advies gegeven. Buurtbewoners hadden bezwaarschriften ingediend, waarbij de meeste op één petitie waren verzameld. Zij waren vooral bekommerd om eventuele bijkomende hinder voor de omgeving. Daarom heeft de deputatie in de vergunning ook een reeks bijkomende voorwaarden opgelegd. Die hebben onder meer te maken met het beperken van de hinder, vooral op het vlak van geluid, maar ook moet de buurt voortdurend op de hoogte worden gehouden van de activiteitenkalender en eventuele werkzaamheden. De geluidsbeperking wordt opgetrokken van 95dB naar 98 dB. Er mogen per jaar tien A-weekends (zonder geluidsbeperking) georganiseerd worden, dat geldt ook voor de donderdagen (behalve voor een A-weekend), daarnaast maximaal 8 B-activiteiten per maand (tot 98 dB) en voor de overige dagen zijn C-activiteiten toegestaan. Daarnaast gelden nog een heel aantal voorschriften in verband met de opstelling en ijking van de geluidsmeetposten, het aanstellen van deskundigen, de openen van een klachtenlijn, een gemeentelijke commissie Terlaemen met lokale vertegenwoordigers, verslagen en rapporten,Tegenstanders kunnen eventueel nog in hoger beroep gaan tegen de vergunning.