Lay-out zonder grafische opsmuk voor printers

Ne gûnde mân opbe mert

Woensdag 11 januari 2017

War 't er vandaag vool volk opbe mert? Ne gûnde mân. Zo herinnert Roger Vanbriel zch hoe ze vroeger omschreven als er een gewoon aantal bezoekers was, niet teveel, niet te weinig.